Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321 022676

Στοιχεία επικοινωνίας

Κτίριον Κατασκευαστική – Ενεργειακή

Εμμανουήλ Παπά 25 T.K. 62100 Σέρρες
Τηλ – Fax: 23210 22676
Κιν. 6973 333 309 (Δημητρίου Γεώργιος)
Κιν. 6944 758 407 (Δράμπας Κωνσταντίνος)
Κιν. 6976400051 (Πασχαλιδης Μαργαρίτης)
info@ktirion.com